Lekkasjedetektor DLR-G

Overtrykkslekkasjeindikator DL 450 med integrert pumpe i plasthus.

Alarmtrykk:

> 450 mbar

Som tilleggsutstyr kan det leveres tørrfilterovervåking FC, værbestandig utførelse P og digital trykkindikator M (DL 450 PFCM).

Beholder:
- dobbeltveggede, vannrette, sylindriske beholdere med en godkjent trykkfasthet
i overvåkingskammeret på minst 0,6 bar, f.eks. DIN 6608, 6616 eller tilsvarende.
- godkjente dobbeltveggede beholdere eller beholdere med en kvalitet som dokumenteres
i det enkelte tilfellet

Lagervarer:
- væsker som er skadelige for vassdrag:

f.eks.: Bensin, metanol, diesel, kjemikalier, syrer, baser