Lekkasjeindikator DLR-P 1.1–3.0

DLR-P..
DLR-P...

Overtrykkslekkasjedetektor med integrert pumpe

Typebetegnelse med alarmtrykk i mbar:
DLR-P 1.1, DLR-P 2.3; DLR-P 3.0
også i versjoner DLR-P .. M eller DLR-P.. PM

Rørledning:
dobbeltveggede rør og armatur av metall eller plast

Vannforurensende væsker:
-fyringsolje, diesel, syrer, baser
-På rør med en ikke gjennomtrengelig (metallisk) innervegg samt for væsker med flammepunkt under 55°C, for eksempel i fylle- og sugeslanger på bensinstasjoner

Godkjenninger:
Z-65.26 - 349

Fordeler:

  • krever lite vedlikehold i forhold til systemer med nitrogenflaske (bare tørrfilter)
  • Ettermontering av anlegg som tidligere var utstyrt med statiske lekkasjedeteksjonssystemer med nitrogenovertrykk er enkel ettersom de eksisterende forbindelser kan anvendes.