Klasse IV

Systemer av denne klassen indikerer, med en viss sannsynlighet, en viss verdi av endring av tankens innhold (f.eks lekkasjer i eller ut av tanken). I tilfelle av en lekkasje, er det en stor mulighet for at produktet kommer ut i miljøet. (Definisjon iht. Norm)

Klasse 4

IV a

Dynamiske systemer vil ved sammenligning også indikere lekkasjer i tilkoblede rør.

IV b

Statiske Tankinnholds- og lekkasjedeteksjonssystemer og lekkasjedetekteringssystemer med statisk korttidsindikering vil vise kun lekkasjer i tanker.