Service und Wartung

En funksjonstest for å sikre funksjon og pålitelighet må gjennomføres en gang i året.

Funksjonstest må utføres av kvalifisert personell. (Faglig driftsplikt, sakkyndighet)

En kontrollrapport skal utstedes.

Lastbar service + vedlikehold av lekkasjedetektorer

Data som er viktige for funksjonell testing og igangkjøring av lekkasjeindikatorer er tilgjengelig her for nedlasting:

Reservedeler (engelsk)

Koblingsverdier (engelsk)

Kontrollrapport (engelsk)

Kontrollrapport