Overtrykk lekkasjeindikatorer:

brukes fortrinnsvis ved overvåking av:

  • Væsker med flammepunkt
  • kjemisk aggressive væsker, f.eks. syrer og baser


Typisk bruksområde:
Bensinstasjoner og kjemiske anlegg


Undertrykk lekkasjeindikatorer:

brukes fortrinnsvis ved overvåking av:

  • Væsker med flammepunkt >55 °C, f.eks. fyringsolje og diesel,
  • Beholdere, som ikke har overvåkingsrom egnet til overtrykk, til lagring av kjemisk aggressive og/eller eksplosive væsker,
  • Beholdere og installasjoner i eksplosjonsfarlige områdern


Typisk bruksområde:
Beholdere med lekkasjebeskyttelseskledning, tanker med flat bunn, kjemiske anlegg, raffinerier, tankanlegg, oljerigger