Funksjon

I overvåkingskammeret i et dobbeltvegget system bygges det opp et overtrykk med hjelp av luft eller nitrogen. Det blir dannet så høyt overtrykk at evt. lekkasjer fører til et trykkfall. Smålekkasjer kan kompenseres med hjelp av en integrert pumpe innenfor definerte rammer. Dermed blir små, monteringsbetingede og uunngåelige lekkasjer kompensert.

Større lekkasjer kan ikke kompenseres av pumpen og forårsaker et trykkfall som utløser en visuell og akustisk alarm.

SGB-lekkasjeindikatoren tilsvarer klasse I i EF-standarden EN 13160. De er konstruert for å være selvovervåkende og overvåker kontinuerlig begge vegger i en beholder.

Beregning av alarmtrykk

Alarmtrykket må være minst 30 mbar høyere enn trykket i de lagrede produktene på tanksålen pluss et overlagringstrykk.  

P Alarm = 30 + h ∙ p ∙ 0,98 + PB [mbar]

p = Tettheten av det lagrede materialet i g/cm3, min. 1 g/cm3
H = Diameter på beholderen eller høyden av overvåkingskammer i cm
PB = Overdekningstrykket ovenfor det lagrede materialet, for eksempel Stage II System
P Alarm = Minimum alarmtrykk


Ved bruk av overtrykkslekkasjeindikatorsystemer kommer heller ikke de lagrede materialene inn i overvåkingsrommet ved lekkasje.

Alt utstyr som kan komme i kontakt med de lagrede materialene, må ha tilstrekkelig bestandighet. (f.eks. forbindelsesledninger i en kuppelsjakt)

I tilfelle eksplosive damper trenger gjennom innerbeholderveggen i overvåkingskammeret som ikke er helt tett, må ytterligere eksplosjonsvern foretas. (f.eks inertgasslekkasjeindikator på GFK-tanker for lagring av bensin)


3-D-animasjoner

Flere dobbeltveggede underjordiske tanker overvåkes med en overtrykkslekkasjeindikator