Overtrykk lekkasjeindikatorer til beholdere

De elektroniske overtrykkslekkasjedetektorene (DL ...) med integrert pumpe eller med nitrogentilførsel (DLG ...) gir optimal beskyttelse ved lekkasjer.

Lekkasjeindikator med forskjellige alarmtrykk for de aktuelle bruksområdene.
F.eks.: DL 330; DL 450; DLG 450; DLG 2500

I moderne og brukervennlig plasthus eller i robust og værbestandig metallhus (P) tol bruk utendørs.
F.eks.: DL 450 P

Kan valgfritt utstyres med tørrfilterovervåking (FC) for å oppnå enda bedre drifts- og funksjonssikkerhet.
F.eks.: DL 330 FC

Kan valgfritt utstyres med digitalt manometer i lokket på huset (M).
F.eks.: DL 450 M

Lekkasjeindikatorer med alle alternativene:
f.eks. DL 450 PFCM


Med fordelene til den elektroniske versjonen i den nye husdesignen:

  • LED-lys med lang levetid
  • Elektronisk styring
  • Potensialfrie kontakter for videresending av alarmer
  • Enkel, tidsbesparende installasjon
  • "Ekte" treveisventiler i trykk- og måleledningen gir rask funksjonskontroll
  • Integrert tetthetsindikasjon på totalsystemet