Lekkasjeindikator DLG 450

Overtrykkslekkasjeindikator med gass (nitrogen) som lekkasjeindikatormedium i plasthus.

Typebetegnelse med alarmtrykk i mbar:

DLG 450

Beholder:

- dobbeltveggede, liggende, sylindriske beholdere, f.eks DIN 6608 eller 6616

- godkjente dobbeltveggede beholdere eller beholdere med en kvalitet som dokumenteres i det enkelte tilfellet

(!) trykkfastheten på overvåkingskammeret må være minst 600 mbar.

Lagervarer:

- Væsker som er skadelige for vassdrag:

  f.eks.: Bensin, metanol, diesel, kjemikalier, syrer, baser