Lekkasjedetektorer for tanklagring

Lekkasjedetektorer for tanklagring

Alle typer beholdere og rørledninger i lagertanken kan overvåkes med passende lekkasjedetektorer:

Vi tilbyr optimal kvalitet og holdbarhet på alle typer deler utført i rustfritt stål eller messing, som er i kontakt med gassmidler, samt spesialløsninger for beholdere med varmt innhold  eller trykkbeholdere.

For doble bunner av flate bunntanker:
VL 255 PM
VL 255 /E PM
VLX 330 A-Ex mit VLX ME
VLX 330 EX

For dobbeltveggede rørledninger:
DLR-G
DLR-P
DLR-GS
VLR 410/E

For stående sylindriske beholdere i henhold til DIN 6618/2 eller lignende:
VL 330

For stående sylindriske beholdere i henhold til DIN 6608 / 6616 eller EN 12285::
VL 330
DL 330
DL 450


3-D-animasjoner

Overvåking av bunnen i en flatbunnet tank med vakuum (VL 255 P)
Controllo di un serbatoio cilindrico orizzontale con vuoto (VL 330)
Overvåking av et dobbeltvegget rør med nitrogen overtrykk
Overvåking av en stående sylindrisk beholder (f.eks DIN 6618)