Overtrykkslekkasjeindikatorer til rør/slanger:

  • Væsker med flammepunkt
  • kjemisk aggressive væsker, f.eks. syrer og baser


Typisk bruksområde: Påfyllings- og sugeslanger på bensinstasjoner, rørledninger med flammesikre overvåkingskammere på bensinstasjoner, industri- og kjemiske anlegg


Undertrykkslekkasjeindikatorer til rør/slanger:

brukes fortrinnsvis ved overvåking av:

  • Væsker med flammepunkt >55 °C, f.eks. fyringsolje og diesel,
  • Rør uten overvåkingskammer som er egnet til lagring av kjemisk aggressive og/eller eksplosive væsker.
  • Rørledninger og installasjoner i eksplosjonsfarlige områder


Typisk bruksområde: Trykkledninger på bensinstasjoner, trykkledninger for fyringsoljetanker, tankanlegg, raffinerings- og kjemiske anlegg