Yasal yükümlülükler

Birçok kurumun üyesi olarak depo ve boru hatlarında kaçak denetimi için en yüksek güvenliği tesis etme konusunda aktif rol alıyoruz. Hedefimiz: Temiz ve emisyonsuz bir çevre

Alman Depo Güvenliği, Tank Güvenliği ve Tank Teknolojisi İle İlgili Kalite Kontrol Derneği

"Kaçak tespit cihazlarının montajı ve servisi" semineri katılımcısı


DIBt Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü

DIBt "Depo ve boru hatlarındaki emniyet tertibatları" bilirkişi komisyonunda onay esaslarına tabi olma


DIN Alman Standartları Enstitüsü

"Tank" ile ilgili uluslararası standart komitesine tabi olma


"Kaçak tespit sistemleri" ile ilgili uluslararası standart komitesi

Kaçak tespit teknolojisi ile ilgili EN 13160 sayılı AB standardına tabi olma (kaçak tespit teknolojisinin ve pnömatik tip kaçak koruma astarlarının AB standardındaki en yüksek çevre güvenliğini öngören I. sınıfa uygun olması)


UNITI Alman Orta Ölçekli Mineral Yağ Şirketleri Derneği


APEA Association for Petroleum and Explosives Administration, GB


PEI Petroleum Equipment Institut, USA