Plastové nádrže pre chemikálie

Pretlakový indikátor netesnosti DLG-1000 PM alebo DL-1500 PM na monitorovanie jednotlivých nadzemných nádrží na skladovanie chemikálií, kyselín a lúhov.