SGB produkty

Priamo do obchodu

 

Detektory netesnosti pre čisté a chránené životné prostredie

OCHRÁNIME TO ČO PIJETE

Používanie dvojplášťových nádrží, potrubí a zberných komôr je bezpečné pre ľudí a životné prostredie – to je to, za čím si stojíme s našimi zariadeniami na ich ochranu. SGB ​​​​detektory netesností monitorujú všetky dvojplášťové nádoby a potrubia z hľadiska tesností. Nezáleží na tom, či ide o malý únik alebo väčší únik – naše systémy detekcie únikov vydajú poplach skôr, ako dôjde k znečisteniu životného prostredia alebo vody!

Náš široký sortiment produktov umožňuje technicky bezpečné a zároveň cenovo výhodné riešenie pre vašu aplikáciu:

  • Systémy detekcie úniku pre dvojplášťové nádrže/potrubia
  • Detektor úniku pre jednoplášťové nádrže s vložkou/plášťom
  • Detektory úniku pre prostredia/aplikácie s nebezpečenstvom výbuchu
  • Sondy úniku pre zberné potrubia, šachty, čerpacie jímky
  • Príslušenstvo a náhradné diely

Naše varovné zariadenia proti úniku pracujú výlučne na pneumatickom princípe (tlak/vákuum). Vzduch alebo plyn sa aplikuje do intersticiálneho priestoru (medzera medzi vnútornou a vonkajšou stenou) a potom sa monitoruje detektorom úniku. V prípade úniku klesne tlak v intersticiálnom priestore a spustí sa alarm. Tento funkčný princíp zodpovedá triede I európskej normy EN 13160 - najvyššej normy pre detekciu netesností.

  • Vnútorné a vonkajšie steny sú 100% a neustále monitorované na netesnosti.
  • Únik skladovaného/prepravovaného produktu do okolia je vylúčená.

SGB-Services

Náš tím je vašim riešením

S kompetenciou, skúsenosťami a veľkou vášňou sme oddaní vášmu projektu – či už v sídle spoločnosti v Siegene alebo priamo na mieste v závode. Okrem kvalitnej techniky od nás dostanete:

• Poradenstvo pri výbere vhodného detektora netesností/systému detekcie netesností
• Podpora pri navrhovaní nových systémov
• špeciálne riešenia na mieru
• Inštalácia a uvedenie do prevádzky výstražných systémov netesnosti
• Údržba a funkčné skúšky
• Riešenie problémov a opravy

Podmienky

Stručne a výstižne v abecednom poradí

Nádrž, dvojplášťová
mať druhú stenu (aspoň do úrovne plnenia nádrže). Medzera je vhodná ako monitorovací priestor.

Nádrž, jednostenná, s flexibilnou poistnou vložkou
mať v nádobe výstelku (aspoň do úrovne plnenia). Medzera je vhodná ako monitorovací priestor.

Nádrž, jednostenná, s ochranným plášťom proti vytečeniu
mať plášť nádoby (aspoň do úrovne plnenia). Medzera je vhodná ako monitorovací priestor.

Nádrž, s dvojitým dnom
majú dvojité dno alebo výstelku dna. Medzera je vhodná ako monitorovací priestor.

Pretlakové indikátory
spustiť alarm v prípade neprípustného poklesu tlaku.

Detektor úniku/výstražné zariadenie
pozostávajú z elektrických, elektronických a pneumatických komponentov a regulujú/monitorujú špecifikovaný prevádzkový tlak v systéme detekcie úniku. Neprípustné zmeny tlaku (netesnosti) signalizujú opticky a akusticky, v prípade potreby aj snímačmi v sacom potrubí k detektoru netesností.

Systémy detekcie únikov
pozostáva z detektora netesností, spojovacích vedení, intersticiálneho priestoru, média na detekciu úniku.

Bezpečnostná vložka v nádrži
Pozostáva z vložky, medzivrstvy, upevňovacích zariadení, prípojok sacieho a meracieho potrubia, v prípade potreby sacieho potrubia pre detektor úniku až po dno nádrže

Potrubie, dvojplášťové
majú vnútornú a vonkajšiu stenu. Medzera je vhodná ako monitorovací priestor.

Monitorovaný priestor
Medzera medzi vnútornou a vonkajšou stenou. Musí byť daný priechod pre vzduch, vodu a skladovaný tovar, ako aj tlaková odolnosť pre pretlak alebo podtlak.

Podtlakový indikátor nestenosti
spustiť alarm v prípade neprípustného zvýšenia tlaku.