Právne upozornenie

Za obsah zodpovedá

SGB GmbH
Hofstr. 10
57076 Siegen
Nemecko

T +49 271 48964-0
E sgbsgbde  

Výkonný riaditeľ: Dipl.-Wi.-Ing. Jost Berg

Registrový súd: Okresný súd Siegen
Číslo obchodného registra: HRB 1199
IČ DPH v súlade s § 27a nemeckého zákona o DPH: DE 126561182

Certifikované podľa DIN ISO 9001:1999

Web dizajn a programovanie:
B3 Interactive, Cologne
Der goldene Faden, Siegen

Fotobanka:
© Fokussiert – stock.adobe.com (Header GTC)
© Kalyakan – stock.adobe.com (Header start/chemical plant)
© Mediaparts – stock.adobe.com (Header FAQ)
© peterschreiber.media – stock.adobe.com (Header NEWS)
© Piman Khrutmuang – stock.adobe.com (Header start/filling station)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header paragraph mark)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header contact)
© ra2 studio – stock.adobe.com (Header Download)
© sdecoret – stock.adobe.com (Header Partner)
© Tierney – stock.adobe.com (Header career)
© zorandim75 – stock.adobe.com (Header start/oil-gas-plant)

 

Zrieknutie sa právnej zodpovednosti

Zodpovednosť za obsah

Obsah našich stránok bol vytvorený s veľkou starostlivosťou. Nemôžeme však zaručiť, že obsah je správny, úplný alebo aktuálny. Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach podľa § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiách (TMG). Podľa §§ 8 až 10 TMG však my ako poskytovateľ služieb nie sme povinní monitorovať prenášané alebo uchovávané informácie tretích strán ani skúmať okolnosti, ktoré poukazujú na nezákonnú činnosť. Povinnosti odstrániť alebo zablokovať používanie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto smere je však možná až od okamihu, keď je známa znalosť konkrétneho porušenia zákona. Hneď ako sa dozvieme o akomkoľvek porušení zákona, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah prepojených stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli v čase prepojenia skontrolované na možné porušenie zákona. Nelegálny obsah nebol v čase prepojenia rozpoznateľný. Trvalá kontrola obsahu prepojených stránok však nie je rozumná bez konkrétnych dôkazov o porušení. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takéto odkazy okamžite odstránime.

Copyright

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorené prevádzkovateľmi stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. Rozmnožovanie, úprava, distribúcia a akýkoľvek druh využitia mimo hraníc autorských práv vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len na súkromné, nekomerčné použitie. Pokiaľ obsah na tejto stránke nevytvoril prevádzkovateľ, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa napriek tomu dozvedeli o porušení autorských práv, žiadame vás, aby ste nás o tom informovali. Hneď ako sa dozvieme o porušení zákona, takýto obsah okamžite odstránime.