Kolofon

Ansvarlig for innholdet:

 

SGB GmbH
Hofstr. 10
57076 Siegen
Tyskland

T +49 271 48964-0
E sgbsgbde  

Forretningsfører: Dipl.-Wi.-Ing. Jost Berg

Registerdomstol: Amtsgericht Siegen
Registernummer: HRB 1199
Mva.nr. iht. § 27a USTG: DE 126561182

Sertifisert iht. DIN ISO 9001:1999

Webdesign og programmering:
B3 Interactive, Köln
Der goldene Faden, Siegen

Fotohenvisning:
© Fokussiert – stock.adobe.com (Header GTC)
© Kalyakan – stock.adobe.com (Header start/chemical plant)
© Mediaparts – stock.adobe.com (Header FAQ)
© peterschreiber.media – stock.adobe.com (Header NEWS)
© Piman Khrutmuang – stock.adobe.com (Header start/filling station)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header paragraph mark)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header contact)
© ra2 studio – stock.adobe.com (Header Download)
© sdecoret – stock.adobe.com (Header Partner)
© Tierney – stock.adobe.com (Header career)
© zorandim75 – stock.adobe.com (Header start/oil-gas-plant)

 

Ansvarsbegrensning

Ansvar for innhold

Innholdet på våre sider er utarbeidet etter beste evne. Vi kan imidlertid ikke påta oss noe ansvar for nøyaktighet, fullstendighet og aktualitet i innholdet. Som tjenesteleverandør er vi ansvarlige iht. § 7, punkt 1 i TMG for eget innhold på disse sidene iht. de generelle lovene. Iht. §§ 8–10 i TMG er vi ikke forpliktet som tjenesteleverandør til å overvåke overført eller lagret ekstern informasjon eller undersøke forhold som tyder på ulovlig aktivitet. Forpliktelser til å fjerne eller sperre for bruk av informasjon iht. de generelle lovene er upåvirket av dette. ET ansvar ifm. dette er imidlertid kun mulig fra tidspunktet da vi fikk kunnskap om en bestemt rettskrenkelse. Når vi blir varslet om slike krenkelser, vil vi fjerne innholdet umiddelbart.

Ansvar for koblinger

Vårt tilbud inneholder koblinger til eksterne nettsteder som vi ikke har kontroll over innholdet på. Derfor kan vi heller ikke påta oss noe ansvar for innholdet på slike nettsteder. Den respektive leverandøren eller operatøren av nettstedet er alltid ansvarlig for innholdet på slike eksterne nettsteder. Disse nettstedene ble sjekket for mulige lovbrudd da koblingene ble opprettet. Vi fant ikke noe ulovlig innhold på tidspunktet for oppretting av koblingene. En permanent kontroll av innholdet på de koblede sidene er urimelig uten konkrete bevis for en lovovertredelse. Når vi blir varslet om slike rettskrenkelser, vil vi fjerne koblingene umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og åndsverkene på disse sidene som opprettes av operatøren av nettstedet, er underlagt tysk lovgivning om opphavsrett. Kopiering, bearbeiding, distribusjon og annen utnyttelse utenfor grensene for opphavsretten krever skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller den som opprettet åndsverket. Nedlasting og kopiering av disse sidene er kun beregnet på privat bruk, ikke kommersiell bruk. I den grad innholdet ikke er opprettet av operatøren av nettstedet, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Spesielt blir tredjepartsinnhold merket som dette. Dersom du likevel blir oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi om at du varsler oss. Når vi blir varslet om slike rettskrenkelser, vil vi fjerne slikt innhold umiddelbart.