SGB-produkter

Rett til butikken

 

Lekkasjeindikatorer sikrer et rent og ubelastet miljø.

VI BESKYTTER DET DU DRIKKER

Å gjøre dobbeltveggede beholdere, rørledninger og oppsamlingsrom sikre for mennesker og miljø – det er det vi står for med lekkasjevarslingsenhetene og lekkasjesondene. SGB-lekkasjeindikatorer overvåker alle dobbeltveggede beholdere og rørledninger for lekkasjer. Uansett om det er en liten eller større lekkasje – lekkasjeindikatorsystemene våre avgir en alarm, før miljø- eller vannforurensning kan oppstå!

Vårt allsidige produktsortiment muliggjør en teknisk sikker og rimelig løsning for ditt bruksområde:

 • Lekkasjeindikatorsystemer for dobbeltveggede beholdere/rørledninger
 • Lekkasjeindikatorer til enkeltveggede beholdere med lekkasjebeskyttelseskledning/-mantling
 • Lekkasjeindikatorenheter til Ex-områder/-bruksområder
 • Lekkasjesonder til oppsamlingsrom, kuppelsjakter, pumpesumper
 • Tilbehør og reservedeler

Våre lekkasjevarslingsenheter fungerer bare i henhold til det pneumatiske prinsippet (trykk/vakuum). Luft eller gass føres inn i overvåkingsrommet (spalten mellom innvendig og utvendig vegg) og overvåkes deretter med lekkasjeindikatoren. Ved lekkasje faller trykket i overvåkingsrommet og alarmen utløses. Dette funksjonsprinsippet tilsvarer Klasse I i EU-standarden EN 13160 – den høyeste standarden for lekkasjeovervåking.

 • De innvendige og utvendige veggene blir 100 % og permanent overvåket for lekkasjer.
 • Tap av lagrede varer ut i miljøet er umulig.
   

SGB-tjenester

Vårt team er din løsning

Med kompetanse, erfaring og mye lidenskap engasjerer vi oss i ditt prosjekt – enten det er på selskapets hovedkontor i Siegen eller på anleggsstedet. I tillegg til kvalitetsteknologien får du:

 • Råd om valg av egnet lekkasjeindikator/lekkasjeindikatorsystem
 • Støtte ved utforming av nye anlegg
 • Tilpassede spesialløsninger
 • Installasjon og igangkjøring av lekkasjevarslingssystemer
 • Vedlikehold og funksjonskontroll
 • Feilsøking og reparasjoner

Begreper

Kort og knapt i alfabetisk rekkefølge

Beholder, dobbeltvegget
har en ekstra vegg (minst opp til høyden på det tillatte fyllingsnivået). Spalten er egnet som overvåkingsrom.

Beholder, enkeltvegget, med lekkasjekledning
har en kledning i beholderen (minst opp til høyden på det tillatte fyllingsnivået). Spalten er egnet som overvåkingsrom.

Beholder, enkelvegget, med lekkasjebeskyttelsesmantling
har en mantling rundt beholderen (minst opp til høyden på det tillatte fyllingsnivået). Spalten er egnet som overvåkingsrom.

Beholder, flat bunn
har et dobbelt gulv eller en kledning av bunnen. Spalten er egnet som overvåkingsrom.

Trykklekkasjeindikator
utløser alarmen ved ikke-tillatt trykkfall.

Lekkasjeindikator/lekkasjevarslingsenhet
består av elektriske, elektroniske og pneumatiske komponenter og regulerer/overvåker et forhåndsbestemt driftstrykk i lekkasjeindikatorsystemet. Den indikerer ikke-tillatte trykkendringer (lekkasjer) optisk og akustisk, evt. også med sensorer i sugeledningen til lekkasjeindikatoren.

Lekkasjeindikatorsystemer
bestå av lekkasjeindikatorer, forbindelsesledninger, overvåkingsrom, lekkasjeindikatormedium

Lekkasjekledning
består av innlegg, mellomlegg, festemidler, suge- og måleledningskoblinger, evt. en sugeledning til lekkasjeindikatoren opp til tanksålen

Rørledninger, dobbeltveggede
har en innvendig og en utvendig vegg. Spalten er egnet som overvåkingsrom.

Overvåkingsrom
Spalte mellom innvendige og utvendige vegger. Gjennomgang for luft, vann og lagrede varer samt trykkfasthet for over- og under trykk, som forekommer, må være sikret.

Vakuumlekkasjeindikator
utløser alarmen ved ikke-tillatt trykkøkning.