Eksempel bruksom råder

Hvordan fungerer SGB-lekkasjeindikatorer? Vi viser det i våre animerte eksempler.

Trykklekkasjeindikator

Dobbeltvegget tank under bakken (overvåket med luft)


Dobbeltvegget rørledning under bakken (overvåket med luft)


Dobbeltvegget rørledning under bakken (overvåket med nitrogen)

Vakuum-lekkasjeindikator

Liggende sylindrisk tank


Stående sylindrisk tank


Tank med LAK og sugelinje til det laveste punktet i overvåkingsrommet


Dobbeltvegget bunn i en flatbunnet tank


Dobbeltvegget rørledning


Flere dobbeltveggede rørledninger via en fordelerlist