Fagseminar

for

• Operatører
• Installatører
• Fagbedrifter
• Sakkyndige

av anlegg med vannforurensende stoffer (industrianlegg, bensinstasjoner og fyringsoljetankanlegg)

 

For et rent og ubelastet miljø.

KNOWHOW DIREKTE FRA PRODUSENTEN

Trening under Covid 19-pandemien

I seminaret vårt formidler vi grunnleggende kunnskap om lekkasjeindikatorer generelt samt fagkunnskaper om våre produkter. Dette er viktig fordi uegnede eller feil installerte lekkasjeindikatorer kan få alvorlige følger (kostnader, problemer med myndigheter, forsinkelser på byggeplassen etc.). Seminaret vårt inneholder bl.a.:

  • klar informasjon om hvordan pneumatisk lekkasjeovervåking fungerer
  • Formål og bruksområder for trykk- og vakuum-lekkasjeindikatorer
  • Grunnleggende kunnskaper om juridiske rammebetingelser
  • Inngående praktiske demonstrasjoner

Med vår pakke med tiltak for å beskytte mot Covid-19, vil vi fortsette å tilby spesialistseminarer for operatører, installatører, spesialistfirmaer og eksperter for systemer med vannforurensende stoffer de kommende månedene. Mottoet vårt: vær forsiktig - beskytt deg selv og andre!

Vi har utviklet og implementert et hygiene- og beskyttelseskonsept som muliggjør implementering av den viktige og nødvendige opplæringen.

Seminardeltakere får et deltakerbevis.

Informasjon

Sted SGB GmbH, kursrom, Hofstr. 10, 57076 Siegen
Varighet kl. 9.00–16.30
Dokumentasjon Hver deltaker får et deltakerbevis og et kvalifikasjonsbevis
Deltakere min. 3 personer, maks. 6 personer
Kostnader 300,- EUR p.p. inkludert måltider, sertifikat, ID (per 06/2020)
Avbestilling / manglende oppmøte av deltakeren Hvis deltakeren ikke avbestiller i tide (en uke før seminardato) eller deltakeren ikke møter opp, beregner vi et fast gebyr på EUR 75 p.p. (Utgave 06/2020).
Merknad Hvis antall deltakere er for lavt, forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarene eller tilby alternative datoer. Tildelingen av plasser skjer i henhold til "førstemann til mølla"-prinsippet.
Språk Seminarer på engelsk, fransk eller spansk på forespørsel. Dine kontaktpersoner: Mr. Peter Vass (GB, peter.vass@sgb.de) og Mr. Carsten Knatz (ES, FR, carsten.knatz@sgb.de)