Fagseminar

for

• Operatører
• Installatører
• Fagbedrifter
• Sakkyndige

av anlegg med vannforurensende stoffer (industrianlegg, bensinstasjoner og fyringsoljetankanlegg)

 

For et rent og ubelastet miljø.

KNOW­HOW DI­REK­TE FRA PRO­DU­SEN­TEN

Ingen trening ansikt til ansikt før videre varsel

I seminaret vårt formidler vi grunnleggende kunnskap om lekkasjeindikatorer generelt samt fagkunnskaper om våre produkter. Dette er viktig fordi uegnede eller feil installerte lekkasjeindikatorer kan få alvorlige følger (kostnader, problemer med myndigheter, forsinkelser på byggeplassen etc.). Seminaret vårt inneholder bl.a.:

  • klar informasjon om hvordan pneumatisk lekkasjeovervåking fungerer
  • Formål og bruksområder for trykk- og vakuum-lekkasjeindikatorer
  • Grunnleggende kunnskaper om juridiske rammebetingelser
  • Inngående praktiske demonstrasjoner

Seminardeltakere får et deltakerbevis.

Merk Med tanke på den økende forekomsten av Covid-19, det økende antall risikoområder og den uforutsigbare utviklingen av koronapandemien, vil vi beskytte deg, deltakerne og våre ansatte og minimere risikoen for spredning gjennom personlige kontakter så mye som mulig. Derfor vil alle fremmøteseminarer bli kansellert til slutten av året (fra 27. oktober 2020). Vi vil snart informere deg om nye datoer og online opplæringskurs.

Informasjon

Sted SGB GmbH, kursrom, Hofstr. 10, 57076 Siegen
Varighet kl. 9.00–16.30
Dokumentasjon Hver deltaker får et deltakerbevis og et kvalifikasjonsbevis
Deltakere min. 3 personer, maks. 6 personer
Kostnader 300,- EUR p.p. inkludert måltider, sertifikat, ID (per 06/2020)
Avbestilling / manglende oppmøte av deltakeren Hvis deltakeren ikke avbestiller i tide (en uke før seminardato) eller deltakeren ikke møter opp, beregner vi et fast gebyr på EUR 75 p.p. (Utgave 06/2020).
Merknad Hvis antall deltakere er for lavt, forbeholder vi oss retten til å avlyse seminarene eller tilby alternative datoer. Tildelingen av plasser skjer i henhold til "førstemann til mølla"-prinsippet.
Språk Seminarer på engelsk, fransk eller spansk på forespørsel. Dine kontaktpersoner: Mr. Peter Vass (GB, peter.vass@sgb.de) og Mr. Carsten Knatz (ES, FR, carsten.knatz@sgb.de)