Fagseminar

for

• Operatører
• Installatører/Montører
• Fagbedrifter
• Sakkyndige
• Planlegger

av anlegg med vannforurensende stoffer (industrianlegg, bensinstasjoner og fyringsoljetankanlegg)

 

For et rent og ubelastet miljø.

KNOW­HOW DI­REK­TE FRA PRO­DU­SEN­TEN

+++ Kunnskap skaper trygghet +++

I seminaret vårt formidler vi grunnleggende kunnskap om lekkasjeindikatorer generelt samt fagkunnskaper om våre produkter. Dette er viktig fordi uegnede eller feil installerte lekkasjeindikatorer kan få alvorlige følger (kostnader, problemer med myndigheter, forsinkelser på byggeplassen etc.). Seminaret vårt inneholder bl.a.:

 • klar informasjon om hvordan pneumatisk lekkasjeovervåking fungerer
 • Formål og bruksområder for trykk- og vakuum-lekkasjeindikatorer
 • Grunnleggende kunnskaper om juridiske rammebetingelser
 • Inngående praktiske demonstrasjoner

En oversikt over våre opplæringsmoduler – klikk for mer informasjon:

Informasjon

Stefanie Kraemer
+49 271 48964-36
stefanie.kraemer@sgb.de

Nettbasert opplæring (webinarer)

Lekkasjedeteksjonsteknologi for nykommere i bransjen | Fokus: Grunnleggende om teori og praksis

 • Introduksjon til temaet "Lekkasjesøking av dobbeltveggede tanker og rørledninger samt enkeltveggede tanker med lekkasjebeskyttelsesforing/kappe"
 • Begreper, definisjoner, juridisk bakgrunn
 • Tydelig forklaring av lekkasjedetektorer (funksjonsprinsipp)
 • Grunnleggende kunnskap forklart på en lettfattelig måte (installasjon, igangkjøring, funksjonstest)
 • Praktiske hjelpere: dokumentasjon, testrapport, SGB nettbutikk

Datoer:

 • på etterspørsel Ta kontakt med oss ​​for å avtale en avtale.

Varighet:

 • 3,5 timer

Realisering:

 • Vi bruker "Teams" fra Microsoft. Tekniske forutsetninger for deltakelse er PC/nettbrett eller lignende med internett/e-posttilgang samt høyttalere og mikrofon. Tilgang til webinaret gis via en invitasjonslenke. Denne lenken vil bli sendt på e-post til deltakerne noen dager før det planlagte webinaret.
 • Deltakere: Minimum 5 personer
 • Bevis: Deltakerbevis
 • Språk: tysk, engelsk, fransk, spansk
 • Kostnader: på forespørsel
 • Påmelding: Påmelding er bindende. Du kan gjøre dette på telefon på +49 271 48964-36 og via e-post til stefanie.kraemer@sgb.de. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, t +49 271 48964-36, e stefanie.kraemer@sgb.de

Spør nâ

Lekkasjedeteksjonsteknologi for erfarne personer, fokus: forbrukertanksystemer for fyringsolje

 • Bruksområde/funksjon/alarmtrykk Vakuumlekkasjedetektor for containere
 • Installasjon/igangkjøring/funksjonstesting av vakuum lekkasjedetektorer
 • Praktiske hjelpere: dokumentasjon, testrapporter, SGB nettbutikk
 • Fra praksis: brukte lavvakuum- og høyvakuumlekkasjedetektorer som VL 34, VL 330
 • utveksling av erfaringer

Arrangementer:

 • på etterspørsel. Ta kontakt med oss ​​for å avtale en avtale.

Varighet og kostnader:

 • 2,5 timer, på forespørsel

Diverse:

 • Vi bruker "Microsoft Teams". Deltakerne trenger PC/nettbrett/smarttelefon eller lignende med Internett- eller e-posttilgang samt høyttaler/mikrofon eller headset. Tilgang til webinaret skjer via en invitasjonslenke som sendes på forhånd.
 • Min 5 og maks 10 deltakere. Ved for lavt antall påmeldinger forbeholder vi oss retten til å avlyse treningen eller tilby en alternativ dato. Plasser tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet».
 • Deltakerne får et deltakerbevis.
 • Språk: tysk, engelsk, fransk, spansk
 • Påmeldinger er bindende. Ved sen avbestilling (senest 3 dager før dato) eller manglende oppmøte fra deltakeren, vil vi belaste et fast gebyr på 35 euro/person.

Ta kontakt med:

Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Spør nå

Lekkasjedeteksjonsteknologi for erfarne mennesker, fokus: bensinstasjon, tankfarm, raffineri, kjemisk anlegg

 • Bruksområde/funksjon/alarmtrykk Trykklekkasjedetektor for tanker/rør
 • Installasjon/igangkjøring/funksjonstest av trykk/vakuumlekkasjedetektorbeholdere/rør
 • Praktiske hjelpere: dokumentasjon, testrapporter, SGB nettbutikk
 • Fra praksis: brukte trykk- og vakuumlekkasjedetektorer med og uten eksplosjonsbeskyttelse
 • utveksling av erfaringer

Arrangementer:

 • på etterspørsel Ta kontakt med oss ​​for å avtale en avtale.

Varighet og kostnader:

 • 2,5 timer, på forespørsel

Diverse:

 • Vi bruker "Microsoft Teams". Deltakerne trenger PC/nettbrett/smarttelefon eller lignende med Internett- eller e-posttilgang samt høyttaler/mikrofon eller headset. Tilgang til webinaret skjer via en invitasjonslenke som sendes på forhånd.
 • Min 5 og maks 10 deltakere. Ved for lavt antall påmeldinger forbeholder vi oss retten til å avlyse treningen eller tilby en alternativ dato. Plasser tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet».
 • Deltakerne får et deltakerbevis.
 • Språk: tysk, engelsk, fransk, spansk
 • Påmeldinger er bindende. Ved sen avbestilling (senest 3 dager før dato) eller manglende oppmøte fra deltakeren, vil vi belaste et fast gebyr på 35 euro/person.

Ta kontakt med:

 • Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Spør nå

Klasseromstrening (dagsseminarer)

Lekkasjedeteksjonsteknologi: grunnleggende

 • Juridisk rammeverk med EN 13160, AwSV and Co.
 • Krav og egenskaper til containere og rørledninger som skal overvåkes
 • Bruksområder, funksjonalitet og alarmtrykk av trykk- og vakuumlekkasjedetektorer
 • Eks lekkasjedetektor: Bruksområder, funksjonalitet
 • Praktiske demonstrasjoner med SGB lekkasjedetektorer
 • Systemfeil - typiske feil ved igangkjøring/funksjonstesting
 • Bilder av anleggsfeil
 • utveksling av erfaringer

Fokus: Tanksystemer for fyringsolje

 • Grunnleggende/teori/rettslige rammer
 • Bruksområde/funksjon/alarmtrykk Vakuumlekkasjedetektor for containere
 • Installasjon/igangkjøring/funksjonstesting av vakuum lekkasjedetektorer
 • Praktiske hjelpere: dokumentasjon, testrapporter
 • Fra praksis: brukte lavvakuum- og høyvakuumlekkasjedetektorer som VL 34, VL 330

Arrangementer:

 • på forespørsel

Sted:

 • SGB ​​GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Tyskland

Varighet og kostnader:

 • 9.00 - 16.30
 • på forespørsel | Deltakeravgiften inkluderer: drikke, forfriskninger i pausene, lunsj, deltakerbevis, kvalifikasjonskort

Diverse:

 • Minst 5 og maks 12 deltakere. Ved for lavt antall påmeldinger forbeholder vi oss retten til å avlyse treningen eller tilby en alternativ dato. Plasser tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet».
 • Deltakerne får et deltakerbevis og et kvalifikasjonskort i form av et kredittkort.
 • Språk: tysk, engelsk, fransk, spansk
 • Påmeldinger er bindende. Ved sen avbestilling (senest 3 virkedager før dato) eller manglende oppmøte fra deltakeren, vil vi belaste et administrasjonsgebyr på EUR 75/deltaker.

Ta kontakt med:

 • Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Spør nå

Lekkasjedeteksjonsteknologi: grunnleggende

 • Juridisk rammeverk med EN 13160, AwSV and Co.
 • Krav og egenskaper til containere og rørledninger som skal overvåkes
 • Bruksområder, funksjonalitet og alarmtrykk av trykk- og vakuumlekkasjedetektorer
 • Eks lekkasjedetektor: Bruksområder, funksjonalitet
 • Praktiske demonstrasjoner med SGB lekkasjedetektorer
 • Systemfeil - typiske feil ved igangkjøring/funksjonstesting
 • Bilder av anleggsfeil
 • utveksling av erfaringer

Fokus: bensinstasjon, tankanlegg, raffineri, kjemisk anlegg

 • Grunnleggende/teori/rettslige rammer
 • Bruksområde/funksjon/alarmtrykk for ofte brukte trykk- og vakuumlekkasjedetektorer for fartøy og rørledninger
 • Montering/igangkjøring/funksjonstesting av lekkasjedetektorene
 • Praktiske hjelpere: dokumentasjon, testrapporter, SGB nettbutikk
 • Fra praksis: brukte trykk- og vakuumlekkasjedetektorer med og uten eksplosjonsbeskyttelse

Arrangementer:

 • på forespørsel

Sted:

 • SGB ​​GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Tyskland

Varighet og kostnader:

 • 9.00 - 16.30
 • på forespørsel |  Deltakeravgiften inkluderer drikke, forfriskninger i pausene, lunsj, deltakerbevis og kvalifikasjonskort

Diverse:

 • Minst 5 og maks 12 deltakere. Ved for lavt antall påmeldinger forbeholder vi oss retten til å avlyse treningen eller tilby en alternativ dato. Plasser tildeles etter «førstemann til mølla-prinsippet».
 • Deltakerne får et deltakerbevis og et kvalifikasjonskort i form av et kredittkort.
 • Språk: tysk, engelsk, fransk, spansk
 • Påmeldinger er bindende. Ved sen avbestilling (senest 3 virkedager før dato) eller manglende oppmøte fra deltakeren, vil vi belaste et administrasjonsgebyr på EUR 75/deltaker.

Ta kontakt med:

Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Spør nå