Profesionálny tréning

pre

• operátorov
• montážne firmy
• špecializované spoločnosti
• werdende Fachbetriebe
• odborníkov
• projektantov

systémov s látkami znečisťujúcimi vodu (priemyselné systémy, čerpacie stanice, systémy nádrží vykurovacieho oleja atď.)

 

Pre čisté a neznečistené prostredie

KNOW-HOW PRIAMO OD VÝROBCU

+++ Znalosť vytvára bezpečnosť +++

V našich špecializovaných školeniach poskytujeme základné znalosti o detektoroch netesností vo všeobecnosti, ako aj odborné znalosti o našich produktoch. Je to dôležité, pretože nevhodné alebo nesprávne nainštalované detektory netesností môžu mať vážne následky (nevyhnutné náklady, problémy s úradmi, zdržania na stavbe atď.) Preto vždy sledujte najnovšie poznatky v oblasti technológií a informujte sa na našich podujatiach okrem iného aj o:

 • Funkčnosť pneumatickej detekcie netesností
 • Úlohy a oblasti použitia pretlakových a vákuových detektorov netesností
 • Základná znalosti právných informácií

Účastníci školenia (osobné alebo online podujatie) dostanú osvedčenie o účasti. Môže slúžiť ako doklad o absolvovaní školenia pre kvalifikovaných zamestnancov (pozri AwSV § 62 Špecializované podniky, Certifikácia špecializovaných podnikov). NENAHRAĎUJE však osvedčenie o odbornej spôsobilosti!

Novinka Naše produktové školenia VL 34 | VL 330 | DL 330. V týchto 1-hodinových webinároch sa všetko točí okolo konštrukcie detektora netesností, uvedenia do prevádzky a vykonávania ročnej údržby.

Prehľad našich školení - pre viac informácií kliknite na tlačidlo:

ŠKOLENIE ONLINE (WEBINÁRE)

Naša ponuka digitálnych školení poskytuje kompaktné informácie špecifické pre cieľovú skupinu.

Zameraním: Čerpacie stanice

 • Základy/teória/právny rámec
 • Oblasť použitia/funkcia/poplachový tlak Detektor úniku tlaku pre nádrže/potrubia
 • Inštalácia/uvedenie do prevádzky/funkčná skúška tlakových/vákuových nádrží pre detekciu úniku/potrubia
 • Praktickí pomocníci: dokumentácia, protokoly o skúškach, obchodu
 • Z praxe: používané pretlakové a podtlakové detektory úniku s ochranou v prevedení Ex aj bez nej
 • Výmena skúseností

Dátumy:

 • Na požiadanie

Dĺžka trvania a cena:

 • 2,5-3 hodiny, na požiadanie

Informácie a implementácia:

 • Používame "MS Teams". Technickými požiadavkami na účasť sú PC/tablet alebo podobné s prístupom na internet/e-mail, ako aj reproduktory a mikrofón na výmenu informácií s vedúcim seminára. Účastníci sú vítaní, aby predložili témy/otázky/príklady z vlastnej praxe. Prístup na webinár je prostredníctvom odkazu na pozvánku. Tento odkaz bude účastníkom zaslaný e-mailom niekoľko dní pred plánovaným webinárom.
 • Veľkosť skupiny: min 3 účastníci, max 10 účastníkov. Ak je počet účastníkov príliš nízky, vyhradzujeme si právo webináre zrušiť alebo ponúknuť náhradné termíny..
 • Dôkaz: Účastníci webinára získavajú certifikát o účasti a kvalifikačnú kartu v praktickom formáte kreditnej karty.
 • Jazyk: nemecký. Kurzy cudzích jazykov (EN/FR/ES) na vyžiadanie.
 • Registrácia: Prihlášky sú záväzné. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle +49 271 48964-36 alebo písomne ​​e-mailom na stefanie.kraemer@sgb.de. Platí zásada „kto prv príde, ten prv melie“. V prípade neúčasti bez predchádzajúceho zrušenia (minimálne 3 dni pred termínom) účtujeme paušálny poplatok 35 EUR/účastník. Pri registrácii nám dajte vedieť, na ktorú e-mailovú adresu (adresy) má byť zaslaný odkaz na pozvánku.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, Tel. +49 271 48964-36, e-mailom stefanie.kraemer@sgb.de

Zaregistrujte sa teraz

Zameraníe: nádržový dvor, rafinéria, chemické závod atď.

 • Základy/teória/právny rámec
 • Oblasť použitia/funkcia/poplachový tlak
 • Inštalácia/uvedenie do prevádzky/funkčná skúška tlakových/vákuových nádrží pre detekciu úniku/potrubia
 • Praktickí pomocníci: dokumentácia, protokoly o skúškach, obchod
 • Z praxe: používané pretlakové a podtlakové detektory úniku s ochranou v prevedení Ex aj bez nej
 • Výmena skúseností

Dátumy:

 • Na požiadanie

Dĺžka trvania a cena:

 • 2,5-3 hodiny, na požiadanie

Informácie a Implementácia:

 • Používame na to "MS Teams". Technickými požiadavkami na účasť sú PC/tablet alebo podobné s prístupom na internet/e-mail, ako aj reproduktory a mikrofón na výmenu informácií s vedúcim seminára. Účastníci sú vítaní, aby predložili témy/otázky/príklady z vlastnej praxe. Prístup na webinár je prostredníctvom odkazu na pozvánku. Tento odkaz bude účastníkom zaslaný e-mailom niekoľko dní pred plánovaným webinárom.
 • Veľkosť skupiny: min 3 účastníci, max 10 účastníkov. Ak je počet účastníkov príliš nízky, vyhradzujeme si právo webináre zrušiť alebo ponúknuť náhradné termíny.
 • Dôkaz: Účastníci webinára získavajú certifikát o účasti a kvalifikačnú kartu v praktickom formáte kreditnej karty.
 • Jazyk: nemecký. Kurzy cudzích jazykov (EN/FR/ES) na vyžiadanie.
 • Registrácia: Prihlášky sú záväzné. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle +49 271 48964-36 alebo písomne ​​e-mailom na stefanie.kraemer@sgb.de. Platí zásada „kto prv príde, ten prv melie“. V prípade neúčasti bez predchádzajúceho zrušenia (minimálne 3 dni pred termínom) účtujeme paušálny poplatok 35 EUR/účastník. Pri registrácii nám dajte vedieť, na ktorú e-mailovú adresu (adresy) má byť zaslaný odkaz na pozvánku.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, Tel. +49 271 48964-36, e-mailom stefanie.kraemer@sgb.de

Zaregistrujte sa teraz

 

Zameranie: VL 34, VL 330 und DL 330

 • Konštrukcia a spôsob fungovania detektorov úniku
 • Inštalácia
 • Uvedenie do prevádzky
 • Funkčný test
 • Praktickí pomocníci: dokumentácia, protokoly o skúškach, obchod
 • Z praxe: používané pretlakové a podtlakové detektory úniku

Dátumy:

 • Na požiadanie

Dĺžka trvania a cena:

 • 1 hodiny, na požiadanie

Informácie a Implementácia:

 • Používame na to "MS Teams". Technickými požiadavkami na účasť sú PC/tablet alebo podobné s prístupom na internet/e-mail, ako aj reproduktory a mikrofón na výmenu informácií s vedúcim seminára. Účastníci sú vítaní, aby predložili témy/otázky/príklady z vlastnej praxe. Prístup na webinár je prostredníctvom odkazu na pozvánku. Tento odkaz bude účastníkom zaslaný e-mailom niekoľko dní pred plánovaným webinárom.
 • Veľkosť skupiny: min 3 účastníci, max 10 účastníkov. Ak je počet účastníkov príliš nízky, vyhradzujeme si právo webináre zrušiť alebo ponúknuť náhradné termíny.
 • Dôkaz: Účastníci webinára získavajú certifikát o účasti a kvalifikačnú kartu v praktickom formáte kreditnej karty.
 • Jazyk: nemecký. Kurzy cudzích jazykov (EN/FR/ES) na vyžiadanie.
 • Registrácia: Prihlášky sú záväzné. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle +49 271 48964-36 alebo písomne ​​e-mailom na stefanie.kraemer@sgb.de. Platí zásada „kto prv príde, ten prv melie“. Pri registrácii nám dajte vedieť, na ktorú e-mailovú adresu (adresy) má byť zaslaný odkaz na pozvánku.

.Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, Tel. +49 271 48964-36, e-mailom stefanie.kraemer@sgb.de

Zaregistrujte sa teraz

OSOBNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA (JEDNODŇOVÉ SEMINÁRE)

Základné teoretické vedomosti s množstvom praktických príkladov - naše školenia priamo na mieste poskytujú optimálny priestor na intenzívne oboznámenie sa s pneumatickým monitorovaním únikov.

Technológia detekcie úniku: Základy

 • Právny rámec s EN 13160, AwSV a Co.
 • Požiadavky a vlastnosti monitorovaných zásobníkov a potrubí
 • Oblasti použitia, spôsob činnosti a alarmové tlaky tlakových a vákuových detektorov netesností
 • Detektory úniku Ex: oblasti použitia, spôsob činnosti
 • Praktické ukážky s detektormi úniku SGB
 • Poruchy systému - typické chyby počas uvádzania do prevádzky/skúšania funkcií
 • Obrázky porúch systému
 • Výmena skúseností

Zameranie: čerpacia stanica

 • Základy/teória/právny rámec
 • Oblasť použitia/funkcia/poplachový tlak Detektor úniku tlaku pre nádrže/potrubia
 • Inštalácia/uvedenie do prevádzky/funkčná skúška tlakových/vákuových nádrží pre detekciu úniku/potrubia
 • Praktickí pomocníci: dokumentácia, protokoly o skúškach, obchod
 • Z praxe: používané pretlakové a podtlakové detektory úniku s ochranou v prevedení Ex aj bez nej

Dátumy:

 • Na požiadanie

Miesto konania:

 • SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Nemecko

Dĺžka trvania a cena:

 • 9–16.30 hod.
 • na požiadanie. Účastnícky poplatok zahŕňa: Nápoje, občerstvenie počas prestávok, obed, certifikát o účasti, kvalifikačná karta

Informácie a organizačné:

 • Min 5 účastníci, max 12 účastníkov. Ak je počet účastníkov príliš nízky, vyhradzujeme si právo webináre zrušiť alebo ponúknuť náhradné termíny..
 • Účastníci webinára získavajú certifikát o účasti a kvalifikačnú kartu v praktickom formáte kreditnej karty.
 • Jazyk: Nemecký. Kurzy cudzích jazykov (EN/FR/ES) na vyžiadanie..
 • Prihlášky sú záväzné. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle +49 271 48964-36 alebo písomne ​​e-mailom na stefanie.kraemer@sgb.de. Platí zásada „kto prv príde, ten prv melie“. V prípade neúčasti bez predchádzajúceho zrušenia (minimálne 3 dni pred termínom) účtujeme paušálny poplatok 75 EUR/účastník.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, Tel. +49 271 48964-36, e-mailom stefanie.kraemer@sgb.de

Požiadať teraz

Technológia detekcie úniku: Základy

 • Právny rámec
 • Nádrže/trubky - požiadavky a vlastnosti
 • Tlakové detektory úniku - oblasti použitia, funkcia, alarmový tlak
 • Vákuové detektory netesností - oblasti použitia, funkcia, alarmový tlak
 • Detektory netesností - oblasti použitia, funkcia, alarmový tlak

Zameranie: nádržový dvor/rafinéria/chemický závod

 • Právny rámec
 • Oblasť použitia, funkcia, výstražný tlak pre detektory netesností pre nádrže/potrubia (tlak/vákuum/ex)
 • Inštalácia, uvedenie do prevádzky, funkčná skúška detektorov netesností pre nádrže/potrubia (tlak/vákuum/ex)
 • Praktickí pomocníci: dokumentácia, protokol o skúške, internetový obchod
 • Z praxe: Príklady použitia tlakových, vákuových a ex detektorov netesností v nádržiach na farmách atď.
 • Výmena skúseností

Dátumy:

 • Na požiadanie

Miesto konania:

 • SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Nemecko

Dĺžka trvania a cena:

 • 9–16.30 hod.
 • Na požiadanie. Účastnícky poplatok zahŕňa nápoje, občerstvenie počas prestávok, obed, certifikát o účasti, kvalifikačnú kartu

Informácie a organizačné:

 • Min 5 účastníci, max 12 účastníkov. Ak je počet účastníkov príliš nízky, vyhradzujeme si právo webináre zrušiť alebo ponúknuť náhradné termíny..
 • Účastníci webinára získavajú certifikát o účasti a kvalifikačnú kartu v praktickom formáte kreditnej karty.
 • Jazyk: Nemecký. Kurzy cudzích jazykov (EN/FR/ES) na vyžiadanie..
 • Prihlášky sú záväzné. Môžete tak urobiť telefonicky na čísle +49 271 48964-36 alebo písomne ​​e-mailom na stefanie.kraemer@sgb.de. Platí zásada „kto prv príde, ten prv melie“. V prípade neúčasti bez predchádzajúceho zrušenia (minimálne 3 dni pred termínom) účtujeme paušálny poplatok 75 EUR/účastník.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, Tel. +49 271 48964-36, e-mailom stefanie.kraemer@sgb.de

Požiadať teraz

  Informácie + Registrácia

  Stefanie Kraemer     |     +49 271 48964-36     |     stefanie.kraemer@sgb.de