Tekniskt seminarium

för

• operatörer
• installatörer/montörer
• specialföretag
• experter
• planerare

av anläggningar med vattenförorenande ämnen (industrianläggningar, bensinstationer och eldningsoljetankar)

 

För en ren och oförstörd miljö

KUNSKAP DIREKT FRÅN TILLVERKAREN

+++ Kunskap skapar säkerhet +++

I vårt seminarium förmedlar vi grundläggande kunskaper om läckindikatorer i allmänhet samt specialistkunskap om våra produkter. Detta är viktigt eftersom olämpliga eller felaktigt installerade läckindikeringsenheter kan få allvarliga konsekvenser (kostnader, myndighetsproblem, förseningar på byggarbetsplatsen etc.). Vårt seminarium inkluderar:

 • Tydlig information om hur pneumatisk läckageövervakning fungerar
 • Syfte och användningsområden för tryck- och vakuumläckindikatorer
 • Grundläggande kunskaper om den rättsliga ramen
 • Fördjupade praktiska demonstrationer

En översikt över våra utbildningsmoduler - klicka för mer information:

Information

Stefanie Kraemer
+49 271 48964-36
stefanie.kraemer@sgb.de

Online utbildning (webinarier)

Teknik för läckagesökning för nybörjare i branschen | Fokus: Grundläggande teori och praktik

 • Introduktion till ämnet "Läckdetektering av dubbelväggiga tankar och rörledningar samt enkelväggiga tankar med läckageskyddande foder/mantel".
 • Termer, definitioner, rättslig bakgrund
 • Tydlig förklaring av läckagesökare (funktionsprincip)
 • Grundläggande kunskaper förklaras på ett lättförståeligt sätt (installation, driftsättning, funktionstest).
 • Praktiska hjälpmedel: dokumentation, testrapport, SGB-butik på nätet.

Möte:

 • På begäran. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Varaktighet:

 • 3.5 h

Genomförande:

 • Vi använder "Teams" från Microsoft. Tekniska förutsättningar för deltagande är en dator/tablett eller liknande med tillgång till internet/e-post samt högtalare och mikrofon. Tillgång till webbseminariet ges via en inbjudningslänk. Denna länk kommer att skickas till deltagarna några dagar före det planerade webbseminariet.
 • Deltagare: Minst 5 personer
 • Bevis: Intyg om deltagande
 • Språk: tyska | engelska | franska | spanska
 • Kostnader: på begäran
 • Registrering: Anmälan är bindande. Du kan göra detta per telefon på +49 271 48964-36 och per e-post till stefanie.kraemer@sgb.de. Principen "först till kvarn" gäller.

Kontakt/Information:

 • Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Fråga nu

Teknik för upptäckt av läckor för erfarna användare, fokus: tankanläggningar för brännolja för konsumenter

 • Användningsområde/funktion/larmtryck för vakuumläckagesökare för tankar
 • Installation/inkoppling/funktionstestning av vakuumläckagesökare.
 • Praktiska hjälpmedel: dokumentation, testrapporter, SGB-webbshop.
 • Från praktiken: Lågvakuum- och högvakuumläckagesökare används, t.ex. VL 34, VL 330.
 • Utbyte av erfarenheter

Möte:

 • På begäran. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Varaktighet och kostnader:

 • 2,5 timmar, på begäran

Annat:

 • Vi använder "Microsoft Teams". Deltagarna behöver en dator/bord/smartphone eller liknande med tillgång till internet eller e-post samt högtalare/mikrofon eller headset. Tillträde till webbseminariet sker via en inbjudningslänk som skickas i förväg.
 • Min. 5 och max. 10 deltagare. Om antalet anmälningar är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen eller erbjuda ett annat datum. Platserna kommer att fördelas enligt principen "först till kvarn".
 • Deltagarna får ett intyg om deltagande och ett kvalificeringskort i kreditkortsformat.
 • Språk: tyska | engelska | franska | spanska
 • Registreringarna är bindande. Vid sen avbokning (minst 3 dagar före evenemanget) eller om deltagaren inte dyker upp debiterar vi en klumpsumma på 35,- euro/person.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Fråga nu

Teknik för upptäckt av läckage för erfarna användare, fokus: tankstation, tankanläggning, raffinaderi, kemisk anläggning

 • Tillämpningsområde/funktion/alarm Tryck Tryckläckagesensorer för tankar/rör
 • Installation/inkoppling/funktionstestning av läckagesökare för tryck/vakuum i tankar/rör.
 • Praktiska hjälpmedel: dokumentation, testrapporter, SGB Online Shop
 • Från praktiken: tryck- och vakuumläckagesökare som används med och utan explosionsskydd.
 • Utbyte av erfarenheter

Möte:

 • På begäran. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Varaktighet och kostnader:

 • 2,5 timmar, på begäran

Annat:

 • Vi använder "Microsoft Teams". Deltagarna behöver en dator/bord/smartphone eller liknande med tillgång till internet eller e-post samt högtalare/mikrofon eller headset. Tillträde till webbseminariet sker via en inbjudningslänk som skickas i förväg.
 • Min. 5 och max. 10 deltagare. Om antalet anmälningar är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen eller erbjuda ett annat datum. Platserna kommer att fördelas enligt principen "först till kvarn".
 • Deltagarna får ett intyg om deltagande och ett kvalificeringskort i kreditkortsformat.
 • Språk: tyska | engelska | franska | spanska
 • Registreringarna är bindande. Vid sen avbokning (minst 3 dagar före evenemanget) eller om deltagaren inte dyker upp debiterar vi en klumpsumma på 35,- euro/person.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Fråga nu

Klassrumsträning (dagsseminarier)

Teknik för läckagesökning: Grunderna

 • Rättslig ram med EN 13160, AwSV och Co.
 • Krav och egenskaper hos de behållare och rörledningar som ska övervakas
 • Användningsområden, funktionssätt och larmtryck för tryck- och vakuumläckagesökare
 • Ex-läckagesökare: användningsområden, funktionssätt
 • Praktiska demonstrationer med SGB-läckagesökare
 • Systemfel - typiska fel under driftsättning/funktionstestning
 • Bilder av systemfel
 • Utbyte av erfarenheter

Fokus: Brännoljeförbrukartankar

 • Grunder/teori/juridisk ram
 • Användningsområde/funktion/larmtryck för vakuumläckagesökare för tankar
 • Installation/inkoppling/funktionstestning av vakuumläckagesökare
 • Praktiska hjälpmedel: dokumentation, testrapporter
 • Från fältet: Lågvakuum- och högvakuumläckagesökare i användning, t.ex. VL 34, VL 330

Möte:

 • På begäran

Plats:

 • SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Tyskland

Varaktighet och kostnader:

 • 9-16.30.
 • på begäran I deltagaravgiften ingår: Drycker, förfriskningar under pauserna, lunch, intyg om deltagande, kvalifikationskort.

Annat:

 • Min. 5 och max. 12 deltagare. Om antalet anmälningar är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen eller erbjuda ett annat datum. Platserna kommer att fördelas enligt principen "först till kvarn".
 • Deltagarna får ett intyg om deltagande och ett kvalificeringskort i kreditkortsformat.
 • Språk: tyska | engelska | franska | spanska
 • Registreringarna är bindande. Vid sen avbokning (senast 3 arbetsdagar före datumet) eller utebliven ankomst debiterar vi en klumpsumma på 75,- euro/deltagare.

Kontakt:

 • Stefanie Kraemer, tel. +49 271 48964-36, e-post stefanie.kraemer@sgb.de

Fråga nu

Teknik för läckagesökning: Grunderna

 • Rättslig ram med EN 13160, AwSV och Co.
 • Krav och egenskaper hos de behållare och rörledningar som ska övervakas.
 • Användningsområden, funktionssätt och larmtryck för tryck- och vakuumläckagesökare.
 • Ex-läckagesökare: tillämpningsområden, funktionssätt
 • Praktiska demonstrationer med SGB-läckagesökare
 • Systemfel - typiska fel under driftsättning/funktionstestning.
 • Bilder av systemfel
 • Utbyte av erfarenheter

Fokus: Tankstation, tankanläggning, raffinaderi, kemisk anläggning

 • Grunder/teori/juridisk ram
 • Användningsområde/funktion/larmtryck för ofta använda tryck- och vakuumläckagesökare för tankar och rörledningar.
 • Installation/inkoppling/funktionstestning av läckagesökare.
 • Praktiska hjälpmedel: dokumentation, testrapporter, SGB-webbshop.
 • Från fältet: tryck- och vakuumläckagesensorer som används med och utan explosionsskydd.

Möte:

 • På begäran. Vänligen kontakta oss för att boka ett möte.

Plats:

 • SGB GmbH, Hofstr. 10, 57076 Siegen, Tyskland

Varaktighet och kostnader:

 • 9-16.30.
 • på begäran I deltagaravgiften ingår drycker, förfriskningar under pauserna, lunch, intyg om deltagande och kvalifikationskort.

Annat:

 • Min. 5 och max. 12 deltagare. Om antalet anmälningar är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in utbildningen eller erbjuda ett annat datum. Platserna kommer att fördelas enligt principen "först till kvarn".
 • Deltagarna får ett intyg om deltagande och ett kvalificeringskort i kreditkortsformat.
 • Språk: tyska | engelsk | fransk | spansk
 • Registreringarna är bindande. Vid sen avbokning (senast 3 arbetsdagar före datumet) eller utebliven ankomst debiterar vi en klumpsumma på 75,- euro/deltagare.

Kontakt:

Stefanie Kraemer, +49 271 48964-36, stefanie.kraemer@sgb.de

Fråga nu