Tekniskt seminarium

för

• operatörer
• installatörer
• specialföretag
• experter

av anläggningar med vattenförorenande ämnen (industrianläggningar, bensinstationer och eldningsoljetankar)

 

För en ren och oförstörd miljö

KUNSKAP DIREKT FRÅN TILLVERKAREN

INGEN TRÄNING ANSIKTE MOT ANSIKTE TILLS VIDARE

I vårt seminarium förmedlar vi grundläggande kunskaper om läckindikatorer i allmänhet samt specialistkunskap om våra produkter. Detta är viktigt eftersom olämpliga eller felaktigt installerade läckindikeringsenheter kan få allvarliga konsekvenser (kostnader, myndighetsproblem, förseningar på byggarbetsplatsen etc.). Vårt seminarium inkluderar:

  • Tydlig information om hur pneumatisk läckageövervakning fungerar
  • Syfte och användningsområden för tryck- och vakuumläckindikatorer
  • Grundläggande kunskaper om den rättsliga ramen
  • Fördjupade praktiska demonstrationer

Notera Med tanke på den ökande förekomsten av Covid-19, det ökande antalet riskområden och den oförutsebara utvecklingen av koronapandemin, vill vi skydda dig, deltagarna och våra anställda och minimera risken för spridning genom personliga kontakter så mycket som möjligt. Därför kommer alla deltagarseminarier att avbrytas fram till slutet av året (den 27 oktober 2020). Vi kommer snart att informera dig om nya datum och utbildningskurser online

Information

Plats SGB GmbH, utbildningsrum, Hofstr. 10, DE-57076 Siegen
Tid kl. 9–16:30
Bevis Varje deltagare får ett intyg om deltagande och ett kvalifikationsbevis
Deltagare min. 3 personer, max. 6 personer
Kostnad 300 euro per person inklusive måltider, certifikat, bevis (status 06/2020)
Avbokning/no-show av deltagaren Om deltagaren inte avbokar i tid (en vecka före seminariedatum) eller om deltagaren inte infinner sig, debiterar vi ett schablonbelopp på 75 euro per person (status 06/2020).
Obs Om antalet deltagare är för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa in seminarier eller erbjuda alternativa datum. Fördelningen av platser sker enligt principen ”först till kvarn”.
Språk Seminarier på enelska, franska eller spanska på begäran. Dina kontaktpersoner: Peter Vass (GB, peter.vass@sgb.de) och Carsten Knatz (ES, FR, carsten.knatz@sgb.de)