SGB-produkter

Direkt till butiken

 

Läckindikatorer för en ren och oförstörd miljö

VI SKYDDAR DET DU DRICKER

Att göra dubbelväggiga behållare, rörledningar och uppsamlingsrum säkra för människor och miljö – det är vad vi står för med våra läckvarningsanordningar och läckagesonder. SGB-läckindikatorer övervakar alla dubbelväggiga behållare och rörledningar för läckage. Oavsett om det rör sig om en liten otäthet eller en större läcka – våra läckindikeringssystem ger ett larm innan miljöförstöring eller vattenföroreningar kan inträffa!

Vårt mångsidiga produktsortiment möjliggör en tekniskt säker och kostnadseffektiv lösning för din tillämpning:

• Läckindikeringssystem för dubbelväggiga behållare/rörledningar
• Läckindikator för enkelväggiga behållare med läckskyddsfoder/-hölje
• Läckindikeringsenheter för Ex-områden/-applikationer
• Läckagesonder för uppsamlingsrum, VA-brunnar, pumpsumpar
• Tillbehör och reservdelar

Våra läckvarningsanordningar fungerar uteslutande enligt den pneumatiska principen (tryck/vakuum). Luft eller gas appliceras i övervakningsrummet (mellanrummet mellan inner- och ytterväggen) och övervakas sedan med läckindikatorn. Vid läckage sjunker trycket i övervakningsrummet och larmet utlöses. Denna funktionsprincip motsvarar klass I i den europeiska standarden EN 13160 – den högsta standarden för övervakning av läckor.

• Den inre och yttre väggen övervakas till 100 % och permanent för läckor.
• Utsläpp av lagrat gods i miljön är omöjligt.
 


SGB-tjänster

Vårt team är din lösning

Med expertis, erfarenhet och mycket passion är vi engagerade i ditt projekt – oavsett om det är på företagets huvudkontor i Siegen eller på plats vid anläggningen. Förutom högkvalitativ teknik får du:

• Råd vid val av lämplig(t) läckindikator/läckindikeringssystem
• Stöd i utformningen av nya anläggningar
• Skräddarsydda speciallösningar
• Installation och idrifttagning av läckvarningssystemen
• Underhåll och funktionstest
• Felsökning och reparationer

Termer

Kortfattade definitioner

Dubbelväggiga behållare
har en andra vägg (åtminstone upp till tillåten fyllnadsnivå). Mellanrummet är lämpligt som ett övervakningsrum.

Enkelväggiga behållare med läckskyddsfoder
har ett foder i behållaren (åtminstone upp till tillåten fyllnadsnivå). Mellanrummet är lämpligt som ett övervakningsrum.

Enkelväggiga behållare med läckskyddshölje
har ett hölje runt behållaren (åtminstone upp till tillåten fyllnadsnivå). Mellanrummet är lämpligt som ett övervakningsrum.

Behållare med platt botten
har ett dubbelgolv eller ett foder på botten. Mellanrummet är lämpligt som ett övervakningsrum.

Tryckläckindikatorer
utlöser larmet i händelse av ett otillåtet tryckfall.

Läckindikatorer/läckvarningsanordningar
består av elektriska, elektroniska och pneumatiska komponenter och reglerar/övervakar ett specificerat driftstryck i läckindikeringssystemet. De indikerar otillåtna tryckförändringar (läckor) optiskt och akustiskt, vid behov även med sensorer i sugledningen till läckindikatorn.

Läckindikeringssystem
består av läckindikator, anslutningsledningar, övervakningsrum, läckindikeringsmedium

Läckskyddsfodret
består av insats, mellanlager, fästanordningar, sug- och mätledningsanslutningar, vid behov en sugledning för läckindikatorn upp till tankens botten

Dubbelväggiga rörledningar
har en inre och en yttre vägg. Mellanrummet är lämpligt som ett övervakningsrum.

Övervakningsrum
Mellanrummet mellan inre och yttre vägg. Passage för luft, vatten och lagrat gods samt tryckhållfasthet mot över- och undertryck måste garanteras.

Vakuumläckindikatorer
utlöser larmet i händelse av en otillåten tryckökning.