Kontaktinformation

Ansvarig för innehållet:

 

SGB GmbH
Hofstr. 10
57076 Siegen
Tyskland

T +49 271 48964-0
E sgbsgbde  

VD: Dipl.-Wi.-Ing. Jost Berg

Registrerad domstol: Amtsgericht Siegen
Registreringsnummer: HRB 1199
VAT-nummer enl. 27a § USTG: DE 126561182 

Certifierat enligt DIN ISO 9001:1999

Webbdesign und programmering:
B3 Interactive, Köln
Der goldene Faden, Siegen

Bilder:
© Fokussiert – stock.adobe.com (Header AGB)
© Kalyakan – stock.adobe.com (Header Start/Chemieanlage)
© Mediaparts – stock.adobe.com (Header FAQ)
© peterschreiber.media – stock.adobe.com (Header NEWS)
© Piman Khrutmuang – stock.adobe.com (Header Start/Tankstelle)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header Paragraphenzeichen)
© pixelkorn – stock.adobe.com (Header Kontakt)
© ra2 studio – stock.adobe.com (Header Download)
© sdecoret – stock.adobe.com (Header Partner)
© Tierney – stock.adobe.com (Header Karriere)
© zorandim75 – stock.adobe.com (Header Start/Öl-Gasanlage)

 

Disclaimer

Ansvar för innehåll

Innehållet på vår webbplats skapades med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet är korrekt, fullständigt och uppdaterat. Som tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med allmänna lagar enligt 7.1 § i tyska telemedialagen (Telemediengesetz, TMG). Enligt 8–10 §§ i TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Skyldigheterna att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar påverkas inte. Ansvar i detta avseende är emellertid endast möjligt från det att vi blir medvetna om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser tar vi bort innehållet i fråga omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har någon påverkan på. Av detta skäl kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Den respektive leverantören eller ägaren av sidorna ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när länken skapades. Inget olagligt innehåll kunde ses när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimligt utan konkreta bevis för en överträdelse. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser tar vi bort sådana länkar omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och arbetena på dessa sidor som skapats av webbplatsägaren omfattas av tyska upphovsrättslagar. Kopiering, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Såvida innehållet på denna sida inte skapades av ägaren respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt markeras tredjepartsinnehåll som sådant. Om du ändå blir medveten om ett intrång i upphovsrätten, vänligen meddela oss. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser tar vi bort sådant innehåll omedelbart.