Engagemang

Som medlem i olika organisationer är vi engagerade i högsta möjliga säkerhetsnivå vid läckageövervakning av behållare och rörledningar. Vårt mål: en ren och oförstörd miljö

Bundesverband Behälterschutz (tyska branschorganisationen för skydd av behållare) – Gütegemeinschaft Tankschutz & Tanktechnik

Talare vid seminariet ”Montering – Service – Läckindikeringsenheter”


DIBt tyska institutet för byggteknik

Deltagande i godkännandeprinciperna i DIBt-expertkommittén ”Säkerhetsanordningar för behållare och rörledningar”


DIN tyska institutet för standardisering

Deltagande i den nationella standardkommittén för tankar


Internationella standardkommittén för läckindikeringssystem

Deltagande i den europeiska standarden för läckagedetekteringsteknik EN 13160 (förankring av läckagedetekteringstekniken och läckskyddsfodren med pneumatisk funktionalitet i den europeiska standarden som ett klass I-system med högsta skyddsnivå för miljön)


UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V. (tyska branschorganisationen för medelstora mineraloljebolag)


APEA Association for Petroleum and Explosives Administration, GB


PEI Petroleum Equipment Institute, USA