Engasjement

Som medlem av forskjellige organisasjoner er vi opptatt av et høyest mulig sikkerhetsnivå når det gjelder lekkasjeovervåking av beholdere og rørledninger. Vårt mål: et rent og ubelastet miljø

Bundesverband Behälterschutz – Gütegemeinschaft Tankschutz & Tanktechnik

Foredragsholder på seminaret "Montering – Service – Lekkasjeindikatorer"


DIBt Deutsches Institut für Bautechnik

Deltakelse i utarbeidelse av godkjenningsprinsippene i DIBt sakkyndigkomité "Sikkerhetsutstyr for beholdere og rørledninger"


DIN Deutsches Institut für Normung (Tysk standardiseringsinstitutt)

Deltakelse i den nasjonale standardkomitéen "Tank"


Internasjonal standardkomité "Lekkasjeindikatorsystemer"

Medvirkning til den europeiske standarden om lekkasjeindikatorteknologi EN 13160 (forankring av lekkasjeindikatorteknologi og lekkasjebeskyttelseskledning i den europeiske standarden som system i Klasse I med det høyeste beskyttelsesnivået for miljøet)


UNITI Bundesverband mittelständischer Mineralölunternehmen e. V.


APEA Association for Petroleum and Explosives Administration, GB


PEI Petroleum Equipment Institut, USA